Reacties

Ik begon niet met heel hoge verwachtingen aan de talentanalyse. Ik heb op verschillende momenten in mijn loopbaan al persoonlijkheidstesten en assessments gedaan. Hieruit kwam een vrij consistent beeld en ik verwachte ongeveer hetzelfde te krijgen. De talentenanalyse gaf me echter een scherper en diepgaander beeld dan ik had verwacht. Het sloot ook goed aan op de vraag waarmee ik zat: welke werkomgeving past goed bij mij?. Het gesprek met jou heeft daarin erg geholpen. Je was goed in staat de uitkomsten te duiden en kon mijn vragen helder beantwoorden. Hoewel we het gesprek via skype deden, was het een prettig, warm en persoonlijk gesprek. De talentenanalyse heeft me gedurende het hele traject met Alexander geholpen. Zelfs in onze laatste sessie hebben we nog stilgestaan bij de leer- en ontwikkelkansen uit het rapport.
Ik kijk dus heel tevreden en positief terug op de talentenanalyse die ik bij jou heb gedaan. Dank daarvoor en veel succes met je mooie werk.

Groet, Oebele

Vanuit mijn coaching praktijk voor loopbaan- en levensvraagstukken werk ik al jaren naar tevredenheid met Agnes samen. Agnes verzorgt in mijn trajecten de Talentenanalyse die een diepgaande karakterologische weergave voor mijn coachees oplevert. Agnes weet bij elke coachee een helder en herkenbaar beeld weer te geven en brengt dat op sensitieve en op de coachee afgestemde wijze over. Men voelt zich gezien en herkend waardoor zaken geplaatst kunnen worden in het (werkzame) leven en handelswijze. Te weten waar de talenten van nature over gaan, hoe deze onderling samenhangen, waar deze het beste tot hun recht komen qua werkomgeving en ontwikkeling is van grote waarde voor mijn cliënten. Het geeft verdieping en koers in de coaching trajecten.

Angelique Dekker,
Dekker Development


De Talentenanalyse bevat vragen waarvan je niet verwacht dat er een analyse uitkomt waarin je jezelf in kunt herkennen. Na de Talentenanalyse ben ik met Angelique aan de slag gegaan en was ik erg benieuwd waar dit mij zou brengen. De Talentenanalyse heeft mij inzicht gegeven dat ik in bepaalde dingen minder goed ben en in andere dingen beter ben én waar ik energie van krijg. Door te kijken naar mijn talenten heb ik gezien dat mijn vorige functie niet bij mij paste en ben ik opzoek gegaan naar een functie die wel bij me past. Inmiddels heb ik deze gevonden en ga ik met plezier weer naar mijn werk.

Zainab Mokiem

Ik ben heel blij met de Talentenanalyse. Ik snap mezelf beter en ik heb een passende gebruiksaanwijzing. Dank daarvoor!

Mieke